DESANOL®750

VINOGRADARSTVO
Idealno za organsku i ekološku proizvodnju. Magla u spreju ostaje vezana za biljnu površinu (depo) i distribuira se kroz fazu isparavanja. Nije opasno za pčele.

Image