DESANOL®741

ŽETVA-SILAŽA
Ovaj izvanredni proizvod pogodan je za prskanje useva, povrća, voća, cveća, biljaka i silaže.

Saznajte više
Image