Šta su BASU proizvodi za dezinfekciju?

Zahvaljujući posebnoj BASU tehnologiji, koja koristi isključivo prirodne sastojke poput vode, soli i struje, uspeli smo da proizvedemo dezinfekciono sredstvo najvišeg kvaliteta.

BASU tehnologija je uspela da stabilizuje netastabilan molekul hipohloraste kiseline, kao i da omogući rok trajanja od najmanje godinu dana.

Hipohloritna kiselina – HOCI

Hipohlorasta kiselina je supstanca koja se u našem telu proizvodi u borbi protiv infekcija.

Ovaj aktivni sastojak sadrže i BASU proizvodi.

HOCI u prirodi nastaje od belih krvnih zrnaca koji se nalaze kod svih sisara radi lečenja i zaštite. Takođe, igra bitnu ulogu u imunom sistemu, ubija patogene kroz proces oksidacije i hlora.

HOCI ima jedinstvenu sposobnost da istrebi opasne materije u organizmima, a da pritom ne ošteti ćelije.

Korišćenje hipohloritne kiseline se istražuje već više od 100 godina kao dezinfekciono sredstvo. Hipohloritna kiselina je bolji vid dezinfekcije od  natruijumhipohlorida. Prepreka u širokoj upotrebi bio je nedostatak stabilnosti i skladištenja. Do skoro je HOCI koncentrat držao svoju stabilnost do 90 minuta, pre nego što se pretvori u slanu vodu.

BASU tehnologija je uspela da stabilizuje ovaj netastabilan molekul, kao i da omogući rok trajanja od najmanje godinu dana.

Opis BASU proizvoda

1)    Efikasnost protiv virusa, bakterija, klica, gljivica i spora iznosi 99,997%

2)    Proizvod ne sadrži alkohol i štetne hemikalije

3)    Samim tim BASU proizvodi nisu štetni/opasni u poredjenju sa drugim dezinfekcionim sredstvima

4)   U potpunosti je bezbedno koristiti BASU proizvode za dezinfekciju u kontaktu sa ljudima, životinjama i biljkama

5)    Ne postoji opasnost po oči i pluća

6)    Rok trajanja je najmanje godinu dana

7)    Skladištenje i efikasnost proizvoda ne zavisi od svetlosti i temperature

8)   Za razliku od drugih dezinfekcionih sredstava, BASU proizvodi imaju najkraći period delovanja pri samom kontaktu (u prilogu izveštaj iz laboratorije)

9)    Zbog prilagodjene pH vrednosti, naročito se dobro podnosi na koži i rukama

10) Može da se koristi i za dezinfekciju površina

11) Idelano za zamagljivanje čitavih prostorija (Hladno zamagljivanje pored smanjenja kontaminacije vazduha u prostorijama, dodatno obuhvata i teško pristupačne delove poput uglova, ivica i bušotina. Naročito je velika potražnja u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovima sa čekaonicama, staračkim domovima, obrazovnim institucijama sa velikim brojem dece, hotelima, kancelarijama, državnim ustanovima, tržnim centrima itd.)

12) Dokazano je da bakterije, virusi, gljive i klice ne mogu da postanu rezistentne na BASU

13) Dobar odnos cene i kvaliteta

14) Dostupni i priloženi sertifikati registraciji na VAH listi, ECHA spisku kao i bezbednosnih listova.

Šta je FAC?

Kombinacija hipohlorne kiseline i hipohloritnih jona formira tzv. “slobodno dostupan hlor”. Slobodno dostupan hlor (free available chlor ili kratko FAC) je nekombinovan hlor koji ima visok potencijal oksidacije. Delotvornije je dezinfekciono sredstvo od drugih oblika hlora poput hloramina. Oksidacioni potencijal je mera koliko brzo jedno jedinjenje reaguje sa drugim.

BASU tim

BASU čini motivisani tim srpskog porekla, svi članovi BASU tima obrazovanje su stekli u Austriji. Kompletna proizvodnja i podrška kupcima dešava se u Srbiji.

BASU tim u Srbiji obezbeđuje sve potrebne informacije, testiranje, ispunjava i dostavlja vaše  narudžbine, pruža obuku i podrška!

BASU tim je orijentisan prema boljoj i zdravijoj budućnosti.

BASU tim preuzima odgovornost za buduće generacije i pravi veliki korak u pravcu zaštite životne sredine!

Kontaktirajte nas

Opis BASU proizvoda

Saznaj više

1)    Efikasnost protiv virusa, bakterija, klica, gljivica i spora iznosi 99,997%

2)    Proizvod ne sadrži alkohol i štetne hemikalije

3)    Samim tim BASU proizvodi nisu štetni/opasni u poredjenju sa drugim dezinfekcionim sredstvima

4)   U potpunosti je bezbedno koristiti BASU proizvode u kontaktu sa ljudima, životinjama i biljkama

5)    Ne postoji opasnost po oči i pluća

6)    Rok trajanja je najmanje godinu dana

7)    Skladištenje i efikasnost proizvoda ne zavisi od svetlosti i temperature

8)   Za razliku od drugih dezinfekcionih sredstava, BASU proizvodi imaju najkraći period delovanja pri samom kontaktu (u prilogu izveštaj iz laboratorije)

9)    Zbog prilagodjene pH vrednosti, naročito se dobro podnosi na koži i rukama

10) Može da se koristi i za dezinfekciju površina

11) Idelano za zamagljivanje čitavih prostorija (Hladno zamagljivanje pored smanjenja kontaminacije vazduha u prostorijama, dodatno obuhvata i teško pristupačne delove poput uglova, ivica i bušotina. Naročito je velika potražnja u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovima sa čekaonicama, staračkim domovima, obrazovnim institucijama sa velikim brojem dece, hotelima, kancelarijama, državnim ustanovima, tržnim centrima itd.)

12) Dokazano je da bakterije, virusi, gljive i klice ne mogu da postanu rezistentne na BASU

13) Dobar odnos cene i kvaliteta

14) Dostupni i priloženi sertifikati registraciji na VAH listi, ECHA spisku kao i bezbednosnih listova.

Šta je hipohloritna kiselina – HOCI?

Hipohlorasta kiselina je supstanca koja se u našem telu proizvodi u borbi protiv infekcija.

Ovaj aktivni sastojak sadrže i BASU proizvodi.

HOCI u prirodi nastaje od belih krvnih zrnaca koji se nalaze kod svih sisara radi lečenja i zaštite. Takođe, igra bitnu ulogu u imunom sistemu, ubija patogene kroz proces oksidacije i hlora.

HOCI ima jedinstvenu sposobnost da istrebi opasne materije u organizmima, a da pritom ne ošteti ćelije.

Korišćenje hipohloritne kiseline se istražuje već više od 100 godina kao dezinfekciono sredstvo. Hipohloritna kiselina je bolji vid dezinfekcije od  natruijumhipohlorida. Prepreka u širokoj upotrebi bio je nedostatak stabilnosti i skladištenja. Do skoro je HOCI koncentrat držao svoju stabilnost do 90 minuta, pre nego što se pretvori u slanu vodu.

BASU tehnologija je uspela da stabilizuje ovaj netastabilan molekul, kao i da omogući rok trajanja od najmanje godinu dana.

Šta je FAC?

Kombinacija hipohlorne kiseline i hipohloritnih jona formira tzv. “slobodno dostupan hlor”. Slobodno dostupan hlor (free available chlorilikratko FAC) je nekombinovan hlor koji ima visok potencijal oksidacije. Delotvornije je dezinfekciono sredstvo od drugih oblika hlora poput hloramina. Oksidacioni potencijal je mera koliko brzo jedno jedinjenje reaguje sa drugim.

BASU - proizvodi za dezinfekciju

Princip delovanja BASU proizvoda

Izveštaj o ispitivanju

Privredno društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe