PETROFIT® se koristi kao zamena dizel ulja kao rešenja za čišćenje bušilica i alata na gradilištu. Sprečava rast bakterija i mikroorganizama u bušotini, garantuje za cevi bez biofilma i poboljšava vrednosti izmene toplote i rashladne vode

TEKSTILNA I PAPIRNA INDUSTRIJA

PAKOVANJE-NAMIRNICA

OBRADA HRANE - Posebno za preradu mesa i kobasica, sira i mlečnih proizvoda, hleba i peciva, proizvodnje pića, čišćenja kontejnera, transporta hrane itd

DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA BORBU PROTIV BAKTERIJA U BAZENIMA

UKLANJA BIOFILM I ALGE U VODI

VINOGRADARSTVO - Idealno za organsku i ekološku proizvodnju.

ULJANE I PROTEINSKE BILJKE