BASOFOG®212 Hladni raspršivač - Aerosolni generator 100VAT-1 s komprimiranim vazduhom idealan je za nebulizaciju u košnicama protiv grinja. BASOFOG® se može koristiti na spoljnim temperaturama do 5°C. BIENENTAU® je idealno sredstvo.

BIENENTAU®210 je idealno sredstvo za “higijenu štapa”. Smrt pčela je glavni problem širom sveta. Pčele umiru posebno tamo gde se polja obrađuju intenzivnim, industrijskim metodama gajenja. Pesticidi, posebno neonikotinoidi, isto su uzrok smrti pčela koliko i grinje.

CULEXANOL®110 je pouzdan je i delotvoran pratilac za putovanja, a takođe je prikladan za upotrebu u kontaktu sa meduzama. Preventivno ili kao prva pomoć kod ujeda ose i komaraca. Ublažava svrbež i upale.