PETROFIT® se koristi kao zamena dizel ulja kao rešenja za čišćenje bušilica i alata na gradilištu. Sprečava rast bakterija i mikroorganizama u bušotini, garantuje za cevi bez biofilma i poboljšava vrednosti izmene toplote i rashladne vode

TEKSTILNA I PAPIRNA INDUSTRIJA