NEUTROFIT® je izotonički napitak. Izotonička tečnost ima istu koncentraciju rastvorenih čestica kao i krv. Kao rezultat toga, dobijene supstance apsorbiraju se izravno iz telesnih stanica posebno brzo.

Kiselo-bazna ravnoteža – mnogim funkcijama u telu se kontroliše putem pH. BASOFIT® je bazičan i ima kisik u obliku vrlo stabilnih hidroksilnih jona OH-. Prekisele ćelije tela sve više pokazuju vodikove H+ jone. BASOFIT® može neutralizirati kiseline pozitivno nabijene H+ jone negativno nabijenim OH jonima.