BASOFOG®212

Hladni raspršivač
Aerosolni generator 100VAT-1 s komprimiranim vazduhom idealan je za nebulizaciju u košnicama protiv grinja. BASOFOG® se može koristiti na spoljnim temperaturama do 5°C. BIENENTAU® je idealno sredstvo.

Image