BASOFIT®

Kiselo-bazna ravnoteža – mnogim funkcijama u telu se kontroliše putem pH. BASOFIT® je bazičan i ima kisik u obliku vrlo stabilnih hidroksilnih jona OH-. Prekisele ćelije tela sve više pokazuju vodikove H+ jone.
BASOFIT® može neutralizirati kiseline pozitivno nabijene H+ jone negativno nabijenim OH jonima.

Saznajte više
Image