Image

BASU Healthcare

Sledeća generacija dezinfekcije

Zabrinutost za javno zdravlje i pristup najvišim nivoima sterilizacije je jednačina, koju nije moguće dostići sa uobičajnim sredstvima za dezinfekciju koji su dostupni na tržištu. Oni sadrže alkohol i hemikalije, koje su rizični po zdravlje ljudi kao i po životnu sredinu, a dodatno poseduju nuspojave na kožu, površine i instrumente.

Zahvaljujući posebnoj BASU tehnologiji, koja koristi isključivo prirodne sastojke poput vode, soli i struje, uspeli smo da proizvedemo dezinfekciono sredstvo najvišeg kvaliteta.

Šta su BASU proizvodi za dezinfekciju?

BASU proizvodi za dezinfekciju su koncentrati, koji nastaju/prave se od prirodnih sirovina. Radi se o prozirnim, bezbojnim tečnostima, koji imaju blagi miris na hlor i sadrže oksidacione kiseline sa oksidativnom snagom. Sastoje se od hipohlortine kiseline sa neutralnom PH-vrednosti od otp. 7.0 i potencijalnom redukovanom oksidacijom (redoks/ORP) od + 800 do + 1300 mV.

Naši proizvodi eliminšu 100% sve vrste patogena i to uz visoku efikasnost i uz početak dejstva ne duže od 30 sekundi.

Šta je hipohloritna kiselina?

HOCI je naučna formula za hipohloritnu kiselinu, vrstu slabe kiseline slične blagom soku od limuna.

HOCI prirodno nastaje od belih krvnih zrnaca koji se nalaze kod svih sisara radi lečenja i zaštite. Takođe igra bitnu ulogu u imunom sistemu, jer ubija patogene kroz proces oksidacije i hlora. Ukoliko mikrobioni patogeni pokušaju da prodru u ranu, bela krvna zrnca su prvi okidači koji „pojedu“ bakterije izlažući ih HOCI biocidom.

HOCI ima jedinstvenu sposobnost da istrebi opasne materije u organizmima, a da pritom ne ošteti ćelije. HOCI je jedan od retkih sredstava koje nisu toksične prema osetljivim ćelijama, koje su inače svojstvene za izlečenje rana,a ujedno i pogubno deluje na gotovo sve poznate bakterije, gljive i viruse koje prete našem organizmu.

Kako HOCI ubija mikrogene patogene?

Molekul hipohloritne kiseline je HOCI. Ovaj molekul je jedinstven po tome što je pozitivno naelektrisan.

Zašto je to bitno?

Dezinfekciona sredstva i mikrobioni patogeni agiraju između sebe kao magneti. Kada se dva negativna magneta približe, onda se oni odbijaju jedno od drugog. Bakterije, gljive i virusi poseduju negativno punjenje, dok su hipohloritne kiseline neutralno napunjene, pa ih bakterije shodno tome ne odbijaju. HOCI jako brzo i jednostavno prodire kroz zidove bakterija i time ih ubija iznutra sa jakim oksidativnim potencijalom do 1300 mV.

Image

Zašto hipohloritna kiselina nije svugde?

Korišćenje hipohloritne kiseline se istražuje već više od 100 godina kao dezinfekciono sredstvo. Činjenica je da je hipohloritna kiselina bolji vid dezinfekcije nego natruijumhipohlorid. Početkom XX veka i tokom svetskih ratova se hipohloridni rastvor koristio kao dezinfekciono sredstvo medicinskih instrumenata i u svrhu zalečenja rana.

Prepreka u široj upotrebi je bio nedostatak stabilnost skladištenja. HOCI po prirodi vrlo nestabilan što znači da vrlo lako reaguje i da se vrlo brzo pretvori u slanu vodu. Do skoro je HOCI koncentrat držao svoju stabilnost do 90 minuta, pre nego što se pretvori u slanu vodu.

Šta je naša jedinstvena tehnologija?

HOCI proizvodimo sa dugotrajnijom stabilnošću. To omogućava naš način tehnologije, koja HOCI koncentratu omogućava rok trajanja od 24 meseci. To je omogućilo da naši proizvodi budu punjenji i lako dostupni. Iako proizvodnja HOCI koncentrata ne predstavlja izazov, rešenje za stabilizaciju istog je veoma teško.
Jedinstvena BASU tehnologija čini snagu sterilnosti i dezinfekcije vode i soli visoko efikasnom i apsolutno sigurnom i ne sadrži toksične supstance.

Image

BASU proizvodi se mogu koristiti u više oblasti

BASU proizvodi se mogu koristiti sveobuhvatno u suzbijanju bakterija, svih vrsta mikroorganizama uključujući viruse, bakterije i gljivice.

Naši proizvodi se mogu koristiti u zdravstvu, pripremi vode, poljoprivredi, industriji i veterini.

Na osnovu opsežnih istraživanja BASU proizvodi:

• Snažno dezinfikciono sredstvo i oksidant
• Izuzetno efikasno protiv bakterija i virusa
• Garantuje izuzetnu efikasnost u higijeni bez korišćenja hemikalija
• Nije toksično za ljude, životinje i biljke
• Ekološki prihvatljivo
• Sigurno i jednostavno za korišćenje
• Ne zahteva poseban vid rukovanja, a moćan je biocid
• U skladu je sa zdravstvenim propisima

BASU ® proizvodi … Austrijska tehnologija po međunarodnim standardima

Image